Ana Sayfa / mIRC Addonları / Spam Filter Ekleme Listeleme Silme remotesi

Spam Filter Ekleme Listeleme Silme remotesi


Spam Filter Ekleme Listeleme Silme remotesi

Mirc Spam filter ekeleme ve listeleme remotesidir Spam filter e kolaylıkla kelime ekeleye bilir eklenidiğiniz kelimeyi yazana işlem uygulata bilirsiniz.

menu * { 
 Spamfilter Uygulaması:dialog -m spam spam 
}
on ^$*:hotlink:/("?")/:@Spamfilter:return
on *:hotlink:*:@Spamfilter: {
 spamfilter del $noqt($gettok($hotLine,3,32)) $noqt($gettok($hotLine,6,32)) $noqt($gettok($hotLine,9,32)) $noqt($gettok($hotLine,12,32)) $noqt($gettok($hotLine,15,32))
} 

dialog spam {
 title "SpamFilter Ayarları/Yasaklamaları | Coder By uFuK irc.unutma.net"
 size -1 -1 223 165
 option dbu
 radio "Z-Line", 4, 33 67 39 10
 radio "G-Zline", 5, 33 79 42 10
 radio "Block", 6, 33 90 41 10
 radio "Shun", 1, 94 80 42 10
 radio "DCC Block", 2, 94 91 44 10
 radio "G-Line", 3, 94 68 44 10
 radio "Temp Shun", 7, 161 80 44 10
 radio "KİLL", 8, 161 91 39 10
 radio "K-Line", 9, 161 68 41 10
 box "Ceza Türleri", 10, 26 58 187 47
 text "Asama 2", 11, 1 76 24 8
 check "Kanala Gön. Mesajlar", 12, 31 10 68 10
 check "Özele Gön. Mesajlar", 13, 31 23 63 10
 check "Topic Mesajı", 14, 31 36 43 10
 check "Kisiye Gön. Noticeler", 15, 100 23 63 10
 check "DCC Mesajı", 16, 169 36 41 10
 check "Kanala Gön. Noticeler", 17, 100 10 62 10
 check "Part Mesajı", 18, 169 23 41 10
 check "Away Mesajı", 19, 100 36 43 10
 check "Quit Mesajı", 20, 169 10 41 10
 text "Asama 1", 21, 1 24 23 8
 box "Ceza Seçenekleri", 22, 26 1 188 53
 edit "", 23, 47 132 10 10, autohs
 text "Gün", 24, 34 132 12 8
 edit "", 25, 78 131 54 10, autohs
 box "Ceza Süresi", 26, 32 120 37 25
 box "Ceza Nedeni", 27, 73 120 64 25
 edit "", 28, 152 131 50 10, autohs
 box "Cezai Kelime", 29, 144 120 64 25
 box "Ceza Süre/Neden ve Cezai Kelime", 30, 26 110 187 54
 text "Asama 3", 31, 1 128 24 8
 button "Ekle", 32, 31 150 35 10
 button "Sil", 33, 72 150 35 10
 button "Listele", 34, 113 150 35 10
 button "Tüm Spamlari Sil", 35, 155 150 49 10
}
on *:dialog:spam:*:*: { 
 if $devent == sclick {
  if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
  if $did(4).state == 1 { set %yaptirim zline }
  if $did(3).state == 1 { set %yaptirim gline }
  if $did(9).state == 1 { set %yaptirim kline }
  if $did(5).state == 1 { set %yaptirim gzline }
  if $did(1).state == 1 { set %yaptirim shun }
  if $did(7).state == 1 { set %yaptirim tempshun }
  if $did(6).state == 1 { set %yaptirim block }
  if $did(2).state == 1 { set %yaptirim dccblock }
  if $did(8).state == 1 { set %yaptirim kill }  
  if $did(12).state == 1 { set %yaptirim1 c }
  else { unset %yaptirim1 }
  if $did(17).state == 1 { set %yaptirim2 N }
  else { unset %yaptirim2 }
  if $did(20).state == 1 { set %yaptirim3 q }
  else { unset %yaptirim3 }
  if $did(13).state == 1 { set %yaptirim4 p }
  else { unset %yaptirim4 }
  if $did(15).state == 1 { set %yaptirim5 n }
  else { unset %yaptirim5 }
  if $did(18).state == 1 { set %yaptirim6 p }
  else { unset %yaptirim6 }
  if $did(14).state == 1 { set %yaptirim7 t }
  else { unset %yaptirim7 }
  if $did(19).state == 1 { set %yaptirim8 a }
  else { unset %yaptirim8 }
  if $did(16).state == 1 { set %yaptirim9 d } 
  else { unset %yaptirim9 }
  if $did(23) != $null { set %ssure $did(23) }
  if $did(25) != $null { set %ssebep $did(25) }
  if $did(28) != $null { set %skelime $did(28) }
  if $did == 34 { /spamfilter }
  if $did == 33 { /spamfilter del $$?"Parametreyi Yazınız. Yani Neleri Yasakladıgınızı Özel Msg Kanal Msg Quit,Topic Vb." $$?"Ceza Türünü Yazınız Zline,Gline Vb." - - $$?"Cezai Kelimeyi(Sileceğiniz Kelimeyi) Yazınız" }
  if $did == 32 { spamfilter add %yaptirim1 $+ %yaptirim2 $+ %yaptirim3 $+ %yaptirim4 $+ %yaptirim5 $+ %yaptirim6 $+ %yaptirim7 $+ %yaptirim8 $+ %yaptirim9 %yaptirim $did(23) $+ d $did(25) $did(28) }
  if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
 }
 if $devent == init { 
  if %yaptirim == zline { did -c $dname 4 }
  if %yaptirim == gline { did -c $dname 3 }
  if %yaptirim == kline { did -c $dname 9 }
  if %yaptirim == gzline { did -c $dname 5 }
  if %yaptirim == shun { did -c $dname 1 }
  if %yaptirim == tempshun { did -c $dname 7 }
  if %yaptirim == block { did -c $dname 6 }
  if %yaptirim == dccblock { did -c $dname 2 }
  if %yaptirim == kill { did -c $dname 8 }
  did -a $dname 23 %ssure
  did -a $dname 25 %ssebep
  did -a $dname 28 %skelime
 }
 if $devent == close { 
  unset %yaptirim*
 }
}
raw 229:*: { 
 if %tspamsil == on { 
  /spamfilter del $3 $4 $7 $8 $10-
  .timerufuk2 1 2 unset %tspamsil
  .timerufuk 1 2 echo -as 4Tüm Spamlar Silindi. Eğer Silinmeyen Varsa Unrealircd.Conf'tan Kaldırmalısınız.
 }
 $iif(!$window(@SpamFiLter),window -nC @SpamFiLter) { 
  echo -e @SpamFilter 12Atılan Parametreler: 4 $qt($3) 12Ceza Türü: 4 $qt($4) 12Atılma Süresi: 4 $qt($6) 12Atılma Sebebi: 4 $qt($8) 12Atılan Kelime: 4 $qt($remove($10,:)) 12Atan Nick: 4 $qt($gettok($9,1,33)) $qt( 10SPAMI SİL)
  haltdef
 }
}
on ^*:snotice:*: {
 if $2 == removed && $3 == spamfilter { 
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { 
   echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[KALDIRMA] 1Kaldıran Nick: 4 $gettok($1,1,33) 1Kaldırılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
  }
 }
 if $2 == Spamfilter && $3 == added: {
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { 
   echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[Aktif Etme] 1Atan Nick: 4 $gettok($19,1,33) 1Atılan Parametreler: 4 $remove($6,]) 1 1Atılma Sebebi: 4 $remove($10,]) 1Atılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
  }
 }
 if $1 == [Spamfilter] && $3 == matches && $4 == filter { 
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
   echo -et @biLgi 7»º» 10[SPAMFİLTER TAKILMA] 12Takılan Nick: 4 $gettok($2,1,33) 12Takılan İp: 4 $gettok($2,2,64) 3Spamdaki Ekli Kelime: 4 $remove($5,:,') 7Userin Yazdığı Kelime: 4 $remove($8-,',]) | halt
  }
 }
}

Hakkında OzZy

cetirdek
Vazifeyi ihmale sürükleyen'e merhamet memlekete ihanettir Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir